حمیدرضا سیف

پادکست ایمانی‌راد

 

بررسی اجمالی

طراحی و ادیت پادکست

اتصال فید پادکست به آیتونز

انتشار در شبکه های پادگیر